19.12.2023

Nyt om Digital løsning til graviditetsforløb - december 2023

Kontakt

Min Graviditet – appen til graviditetsforløb

Så er appen Min Graviditet klar, og arbejdet med at udbrede viden omkring denne til sundhedspersonalet er gået i gang. Vi har derfor i samarbejde med sundhedsprofessionelle udarbejdet:

  • Slidesæt til linjekommunikation i klinikken på fødesteder og i sundhedsplejen
  • Grafikker til hjemmeside, intranet, sociale medier, infoskærme og nyhedsbreve

Slidesættet kan bruges på fx afdelingsmøder på fødesteder og i sundhedsplejen til at informere og understøtte de sundhedsprofessionelle, som møder gravide og deres partnere i hverdagen, og som kan henvise den gravide til appen.

Grafikkerne kan fx bruges i nyhedsbreve til medarbejdere, på intranet, til infoskærme mv. For afdelinger, der har hjemmesider, Facebook-sider, Instagram-profiler eller lignende, kan grafikkerne også bruges til at fortælle egne gravide om appen.

Materialet er sendt ud til alle regionale kommunikationsafdelinger via Danske Regioner med henblik på videre distribution til de kliniske afdelinger.

Pr. 19/12-23 er appen hentet 1900 gang til iOS og 576 gange til Android.

Vi håber, at I vil hjælpe med at udbrede kendskabet til appen.

Hent alt materiale om appen Min Graviditet

Appen Min Graviditet

Forretningsregler til brug af den digitale løsning

Den grundlæggende datainfrastruktur til graviditetsmappen er ved at være på plads, og som led i den videre proces er der nu udarbejdet forretningsregler. Forretningsreglerne er et sæt fælles regler for, hvordan graviditetsmappen skal bygges hos de lokale systemers leverandører, således den anvendes efter hensigten i klinikken.

Disse forretningsregler har været i en ekstern review proces hos medlemmerne af teknik- og PO arbejdsgruppen, med inddragelse af relevante aktører i deres bagland. Det endelige resultat bringes til styregruppen på møde den 15. december 2023 og vil derefter være vedtaget.

Gå til forretningsregler og anden teknisk information