27.09.2023

Nyt om Digital løsning til graviditetsforløb - september 2023

Kontakt

Min Graviditet - Gratis app

Ved årsskiftet lanceres appen Min Graviditet. Mens den tekniske implementering af den digitale løsning til graviditetsforløb fortsætter i kulissen, får gravide og andre interesserede i første omgang gratis adgang til sundhedsfagligt valideret information om graviditet og fødsel.

Min Graviditet indeholder over 400 små artikler og videoer, der overvejende er målrettet den gravide borger. Artiklerne er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Jordemoderforeningen og Sundhedsstyrelsen.

I takt med at den digitale løsning til graviditetsforløb er klar til at udveksle data på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, vil disse data automatisk blive en del af Min Graviditet. Her vil den gravide få et overblik over eget forløb og al data der deles mellem egen læge, fødested og sundhedsplejerske vil være tilgængeligt.

Min Graviditet driftes af Sundhedsdatastyrelsen og støttes af et rådgivende udvalg bestående af sundhedsfaglige på tværs af sektorerne. Det rådgivende udvalg bidrager med sparring til videre udvikling og forbedring af appen. Efter lancering af Min Graviditet udvides dette udvalg med gravide borgere og deres partnere. Udvalget afholdt deres første møder i juni og september 2023.

Læs mere om funktioner i appen Min Graviditet

Del nyhedsbrevet

Hvis du kender andre, som kunne have interesse i at modtage nyhedsbreve om den digitale graviditets løsning, kan de tilmelde sig her:

Tilmelding til nyhedsbrev