Organisering

Projektet Digital løsning til graviditetsforløb følger Statens It’s projektmodel og den dertilhørende organisering.

Kontakt

Projektet refererer til Den nationale bestyrelse for sundheds-it, som følger den overordnede status på projektet. Her fastlægges de strategiske, organisatoriske og økonomiske rammer for projektet.  

Læs mere om Den nationale bestyrelse for sundheds-it

De respektive interessenter i sundhedssektoren indgår på ledelsesniveau i projektets styregruppe og på kliniker- og teknikerniveau i blandt andet projektets arbejdsgrupper.

Projektorganisering

 

Projektorganisering af Digital løsning til gravditetsforløb

 

 • Styregruppe

  Projektets styregruppe har fokus på at nå projektets forretningsmæssige mål og opnå de faglige gevinster ved en digitalisering af den tværgående sektorkommunikation i graviditetsforløbet, også med den gravide. Styregruppen skal sikre fremdrift i projektet og godkende væsentlige ændringer. 

  Projektets styregruppe består af: 

  • Vibeke van der Sprong, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen (forperson)
  • Nina Bergstedt, konstitueret kontorchef, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Peter Munch Jensen, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen
  • Lilse Svanholm, centerchef i Danske Regioner
  • Nanna Skovgaard, kontorchef i KL
  • Martin Bagger Brandt, chefkonsulent i PLO
  • Lars Hulbæk, direktør i MedCom
  • Henrik Hammer Jordt, formand for regionernes it-udvalg og formand for modningsprojektets Teknik- og PO-gruppe
  • Olav Petersen, obstetriker i Region Hovedstaden og næstformand for modningsprojektets Teknik- og PO-gruppe

   

  Styregruppen er også styregruppe for projektet 'Digital svangrejournal i almen praksis'.

  Styregruppen mødes 4-6 gange årligt.

  Referater

  Referat af styregruppemøde 31. maj 2024 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 13. maj 2024 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 11. marts 2024 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 15. december 2023 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 29. september 2023 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 26. maj 2023 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 31. marts 2023 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 27. januar 2023 (PDF)

  Referat af styregruppemøde 18. november 2022 (PDF)

 • Projektledelse og sekretariat

  Projektledelsen og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

  Søren Jakobsen leder projektet og er teamleder for Den Fælles Graviditetsmappe, som fungerer som sekretariat for henholdsvis styregruppe, Teknik- og PO-gruppe, arbejdsgrupper, referencegruppe og det rådgivende udvalg for appen Min Graviditet.

  Teamet består af:

 • Teknik- og PO-gruppe

  I forbindelse med modningsprojektet er der etableret en Teknik- og PO-gruppe bestående af it-teknikere og sundhedsfaglige repræsentanter.

  Teknik- og PO-gruppen har ansvar for, at løsningen videreudvikles med henblik på at implementere løsningen nationalt og som dyb integration i de tre sektorer; almen praksis, regionale fødesteder og ved den kommunale sundhedspleje.

  Herunder skal sammenhængen til andre digitale løsninger sikres og kliniske arbejdsgange skal understøttes.

  Teknik- og PO-gruppen indstiller til endelig beslutning i styregruppen.

  Formand:
  Henrik Hammer Jordt, regional it-arkitekt, formand for regionernes it-udvalg

  Næstformand:
  Olav Petersen, obstetriker i Region Hovedstaden

  Kliniske fagrepræsentanter:

  • Jordemoder
  • Sonograf
  • Obstetriker
  • Sundhedspleje
  • Praktiserende læge
  • Føtalmediciner

   

  Andre repræsentanter:

  • MedCom
  • Regionale it-arkitekter
  • Statslig it-arkitekt
  • It-arkitekt fra PLO
  • It-arkitekt fra KL
  • Gruppen kan desuden suppleres af borgerrepræsentanter

   

  Der er planlagt følgende møder i 2023: 16. marts, 26. april, 15. juni, 31. august og 9. november. 

  Læs referater fra Teknik- og PO-gruppen på NSPOP

 • Arbejdsgrupper

  Teknik- og PO-gruppen suppleres af en række arbejdsgrupper med it-tekniske og sundhedsfaglige repræsentanter. Arbejdsgrupperne er sammensat med fokus på repræsentation fra graviditetsforløbets tre sektorer og regional deltagelse på tværs af landet.

  I 1. kvartal 2023 blev der nedsat fire arbejdsgrupper til afklaring af henholdsvis:

  • Fælles metode for henvisning fra egen læge til fødested efter første konsultation
  • Modningsprojektets datagrundlag til tværsektoriel datadeling
  • Håndtering af graviditetsplaner, jf. svangreomsorgens planbegreb
  • Relevante nationale datakilder.

   

  Arbejdsgrupperne havde til opgave at udarbejde fælles anbefalinger til videre behandling i projektets Teknik- og PO-gruppe og i projektets styregruppe.

  I den kommende tid arbejder projektet videre med blandt andet implementeringsplaner, kommunikationsstrategi og app-udvikling.

  Der vil efter behov blive nedsat nye arbejdsgrupper.

 • Rådgivende udvalg til appen Min Graviditet

  I forbindelse med udbredelsen af den borgervendte app, Min Graviditet, er der etableret et rådgivende udvalg. Udvalget skal give faglig sparring om implementering af appen både blandt borgere og sundhedspersonale og løbende bidrage med ønsker og input til videre udvikling af appen.

  Udvalget består af:

  • Borgerrepræsentanter
  • Praktiserende læge
  • Regionale sundhedsfaglige
  • Kommunal sundhedspleje
  • Jordemoderforeningen
  • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  • Sundhedsstyrelsen
  • Komiteen for Sundhedsoplysning (redaktionel observatør)

   

  Der afholdes 2-3 møder årligt.

  Læs om appen Min Graviditet

 • Referencegruppe

  Det er godkendt, at der etableres en referencegruppe med første møde i andet halvår 2023. Referencegruppens funktion vil være at agere som rådgivnings- og sparringspartner til styregruppen, Teknik– og PO-gruppen og til projektets øvrige etablerede grupper. Formålet med referencegruppen er at kunne orientere en bredere kreds af interessenter om projektets grundlæggende principper, fremdrift, tidsplaner m.v. og hente input herfra til projektet.

  Referencegruppen refererer til projektet og betjenes af Sundhedsdatastyrelsen. 

  Referencegruppen er åben for deltagelse af alle med interesse for området og projektet, men direkte invitation sendes til følgende interessenter: 

  • Dansk Fertilitetsselskab
  • Dansk Føtalmedicinsk Selskab
  • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • Dansk Sygeplejeråd
  • Dansk Sygepleje Selskab
  • Patientforeningen
  • Danske Patienter
  • Danske Regioner (repræsentanter for de 24 fødesteder og 5 it-afdelinger)
  • Foreningen af Speciallæger
  • Jordemoderforeningen
  • Lægeforeningen
  • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
  • Kommunernes Landsforening (repræsentanter for 98 kommunale sundhedsplage og 2 EOJ)
  • Mødrehjælpen
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Komiteen for Sundhedsoplysning

   

  Der afholdes 2-4 møder årligt.