Aftaleoversigt

Aftaleoversigten er en kalender, som giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområder, eksempelvis
når der skal bookes nye tider til patienten.

Aftaleoversigten:

  • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk
  • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten
  • giver sundhedspersoner adgang til oversigt over patientens aftaler på tværs af kommune, region og almen praksis.

Sådan kan Aftaleoversigten bruges

I kommunerne 

Medarbejdere kan bl.a. bruge Aftaleoversigten som en del af planlægningen af indsatser, fx hvis patienter skal til kontrol på hospital eller egen læge inden deres besøg. Aftaleoversigten kan også anvendes ved koordinering af udekørende hjemmepleje/sygepleje til at vise sammenfaldende aftaler hos andre parter og dermed undgå forgæves besøg eller til at planlægge kørsel. 

På hospitalerne 

På hospitalerne kan Aftaleoversigten bruges til at danne et overblik over patientens situation fx ved udskrivelse.

Hos praktiserende læger 

De praktiserende læger kan bl.a. anvende patientens tidligere og fremadrettede aftaler til at danne sig et overblik over patientens behandlingsforløb og de relevante indsatser og hjælpe patienten med koordineringen af sit forløb.

For patienter og pårørende 

Patienter og pårørende med fuldmagt tilgår Aftaleoversigten fx via sundhed.dk.

Overblik over borgerens aftaler i sundhedsvæsenet

Mulighed for spærring

På sundhed.dk har patienter også mulighed for at spærre for tværsektoriel deling af data i Aftaleoversigten.

Gå til Min Spærring
Læs mere om den tekniske løsning for spærring

Lovhjemlen for deling af data i Aftaleoversigten er beskrevet i bekendtgørelsen om drift af den fælles digitale infrastruktur:

Læs bekendtgørelsen

Afprøvning og evaluering

Aftaleoversigten blev afprøvet og evalueret i et pilotprojekt i Region Nord- og Midtjylland, Frederikshavn og Aarhus Kommuner samt i udvalgte lægepraksis. Afprøvningen og evalueringen har bidraget med erfaringer ved brug af løsningen samt input til forbedringer undervejs.
Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Udbredelse til resten af landet

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt, at Aftaleoversigten skal udbredes til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. 

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering, og andre interesserede. Folderen giver en overordnet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk