Aftaleoversigt

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområder, eksempelvis når der skal bookes nye tider til patienten.

Aftaleoversigt:

  • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk
  • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten
  • giver sundhedspersoner adgang til oversigt over patientens aftaler på tværs af kommune, region og almen praksis.

Pilotprojekt

Aftaleoversigten var en del af pilotprojektet og blev afprøvet i Region Nord- og Midtjylland, Frederikshavn og Aarhus Kommuner samt i udvalgte lægepraksis. I 2020 og 2021 udbredes Aftaleoversigt til resten af landet.

Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Fil

Aftaleoversigt og Nationalt Patientindeks

Læs mere om sammenhængen mellem pilotprojektet om Aftaleoversigt og bekendtgørelsen om Nationalt Patientindeks.

FAQ om patientens aftaleoversigt og Nationalt Patientindeks

Fakta

Program for Et Samlet Patientoverblik

Programmet startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en Analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.