Aftaleoversigt

Aftaleoversigten er en kalender, som giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområder, eksempelvis
når der skal bookes nye tider til patienten.

Aftaleoversigten:

  • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk
  • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten
  • giver sundhedspersoner adgang til oversigt over patientens aftaler på tværs af kommune, region og almen praksis.

Tidsplan for national implementering af Aftaleoversigten 

Så langt er vi nået

Som borger eller pårørende med fuldmagt kan du nu se dine aftaler med praktiserende læge og speciallæger samt aftaler på sygehuse i alle fem regioner på sundhed.dk eller i Min Læge-appen.

Som sundhedsperson kan du se Aftaleoversigten via Sundhedsjournalen eller direkte i dit fagsystem, hvis du har patienten i behandling og i den forbindelse har behov for at se oplysninger om de aftaler, borgerne har med andre dele af sundhedsvæsenet. Ligesom for borgerne er det i øjeblikket muligt at se aftaler med praktiserende læge og speciallæger samt aftaler på sygehuse i alle fem regioner.

Næste skridt 

Kommuner

  • Kommunerne begynder at dele og vise aftaler fra primo 2023. Primo 2024 vil størstedelen af kommunerne dele og vise aftaler.

Se den samlede tidsplan for, hvornår kommunerne tager Aftaleoversigten i brug på MedComs hjemmeside

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering, og andre interesserede. Folderen giver en overordnet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Bemærk, at folderen er udarbejdet i 2020, og tidsplan for implementering og organisering har ændret sig siden da. Se den aktuelle tidsplan for implementeringen ovenfor. Se den aktuelle organisering

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk