Aftaleoversigt

Aftaleoversigten er en kalender, som giver patienter og deres pårørende et samlet overblik over deres aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan tilgå aftaler hos andre parter på sundhedsområder, eksempelvis
når der skal bookes nye tider til patienten.

Aftaleoversigten:

  • er en kalender, hvor patienter kan se deres aftaler fra hospitalet, fra kommunal pleje og egen praktiserende læge via sundhed.dk
  • giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og mulighed for at give pårørende adgang til oversigten
  • giver sundhedspersoner adgang til oversigt over patientens aftaler på tværs af kommune, region og almen praksis.

Tidsplan for national implementering af Aftaleoversigten 

Så langt er vi nået

Som borger eller pårørende med fuldmagt kan du nu se dine aftaler med praktiserende læge og speciallæger samt aftaler på sygehuse i Region Midtjylland i Aftaleoversigten på sundhed.dk.

Som sundhedsperson kan du se Aftaleoversigten via Sundhedsjournalen, hvis du har patienten i behandling og i den forbindelse har behov for at se oplysninger om de aftaler, borgerne har med andre dele af sundhedsvæsenet. Ligesom for borgerne er der i øjeblikket muligt at se aftaler med praktiserende læge og speciallæger samt aftaler på sygehuse i Region Midtjylland.

Næste skridt 

Praktiserende læger og speciallæger 

  • Visning af aftaler direkte i deres fagsystem ved udgangen af Q2 2022. 

Regioner 

  • Region Hovedstaden og Region Sjælland begynder at dele og vise aftaler i deres fagsystem fra den 17. maj 2022. 
  • Region Midtjylland begynder at dele og vise aftaler i fagsystem fra ultimo januar 2023.  
  • Region Nordjyllands tidsplan for idriftsættelse afventer plan for opgradering af NordEPJ og er dermed under udarbejdelse.
  • Region Syddanmarks tidsplan for opgradering af EPJ SYD afventer de sidste idriftsættelser og er dermed under udarbejdelse.

Kommuner

  • Kommunerne i hele landet begynder at dele og vise aftaler i løbet af 2022. Tidsplanen for, hvornår de enkelte kommuner går på, er under udarbejdelse. 

Se den samlede tidsplan for kommunerne på MedComs hjemmeside

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering, og andre interesserede. Folderen giver en overordnet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk