Foranalyse af national deling af diagnoser

Program for Et Samlet Patientoverblik udarbejdede i 2022 en foranalyse for national deling af diagnoser, der skulle afdække behov for visning og deling af patientens diagnoser.

Kontakt

Udover behov for visning og deling af diagnoser skulle foranalysen afdække den oplevede værdi ved deling af diagnoser og relevante forudsætninger og barrierer for national deling af diagnoser.

Forudsætninger og barrierer omfatter både tekniske, juridiske, organisatoriske og aftalemæssige forhold. Foranalysen udfolder således, hvilke afklaringer der skal være på plads for at kunne etablere en fælles national løsning for deling af diagnoser.

Foranalysen undersøgte behov for deling af diagnoser hos:

 • Praktiserende læger
 • Hospitalslæger og øvrige sundhedspersoner på hospitalet
 • Kommunalt sundhedspersonale
 • Patienter

Foranalysen bygger ovenpå PLO og MedComs projekt med diagnosedeling hos de praktiserende læger (Diagnosekortet) og analysen af den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger (KL 2019).

Læs om Diagnosekortet på PLO's hjemmeside
Læs om Diagnosekortet på MedComs hjemmeside
Læs Den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger (PDF)

Hovedresultater i foranalysen

Foranalysen viste, at en national løsning vurderes at skabe værdi hos alle parter, og at deling af diagnoser vil skabe værdi hos forskellige sundhedspersoner i forskellige kontekster.

Foranalysen peger desuden på følgende behov i forhold til national deling af diagnoser:

 • En national løsning skal bygge videre på Diagnosekortet.
 • Den praktiserende læge skal være primært ansvarlig.
 • Patienter skal have adgang til egne diagnoser.
 • En national løsning skal give mulighed for både til primær og sekundær brug af data om diagnoser.

Følgende forudsætninger skal være på plads, før der kan etableres en fælles national løsning for deling af diagnoser:

 • Ansvar for vedligehold af diagnoser
 • Begrebsafklaring
 • Afklaring af hvordan diagnoser skal tilgås
 • Brug af den nationale it-infrastruktur

Foranalyse af national deling af diagnoser (PDF)