Domænemodel for Et Samlet Patientoverblik

Som en del af it-arkitekturarbejdet i Et Samlet Patientoverblik er der udarbejdet en domænemodel, som forholder sig til patientoplysningerne, der deles i programmets digitale løsninger.

Kontakt

Kim Michael Mortensen E: kmmo@sundhedsdata.dk T: 2273 8748

Formålet med Domænemodel for Et Samlet Patientoverblik er at sikre at begreber, informationsmodel og datamodel passer sammen på tværs af programmets digitale løsninger. Dette sker ved, at standardisere de patientoplysninger, som deles mellem aktører i sundhedsvæsenet.

I domænemodellen anvendes de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering, version 2.0. Domænemodellen er udviklet på workshops, hvor repræsentanter fra bl.a. stat, regioner, kommuner og MedCom har bidraget med input.

Domænemodellen var i offentlig høring i version 1 i 2018 og er siden blevet opdateret til en version 1.2 med præciseringer ift. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i et fælles arbejde på tværs af sektorer. I løbet af 2020 vil domænemodellen blive opdateret i en version 2.0, så den kommende digitale løsning for Planer og Indsatser samt Patientens Mål indarbejdes. Arbejdet vil ske i samarbejde med parterne på sundhedsområdet.

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk