Fælles Stamkort

Fælles Stamkort giver patienter og deres pårørende mulighed for selv at indtaste stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersoner.

Kontakt

Kathrine Roneklint Noer E: krno@sundhedsdata.dk T: 3268 9167

I analyserne, som ligger til grund for Fælles Stamkort, pegede patienterne på, at de oplevede at blive spurgt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet. Oplysninger som fx kontaktinformationer til de pårørende blev ikke delt mellem de forskellige parter. Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får en nemmere og sikker adgang til stamoplysninger på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Fælles Stamkort:

  • er digital deling af patientens stamoplysninger på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • giver mulighed for, at patienter selv kan anføre fx pårørende, midlertidig adresse og sprog via sundhed.dk
  • giver patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb
  • giver sundhedspersoner let og hurtig adgang til relevante oplysninger, fx pårørendes kontaktoplysninger.

Sådan kan Fælles Stamkort bruges 

I kommunerne 

Medarbejdere i kommuner kan undgå at bruge tid på at finde fx telefonnummer til patienter og pårørende via Krak eller sende et brev ved at tilgå oplysningerne i Fælles Stamkort. 

På hospitalerne 

På hospitalerne kan Fælles Stamkort anvendes, hvis patienten fx bliver indlagt i en akut situation, og pårørende skal kontaktes. 

Hos praktiserende læger 

De praktiserende læger har ofte patientens stamoplysninger i forvejen. I Fælles Stamkort har de mulighed for at se supplerende oplysninger om fx pårørende, midlertidig adresse og sprog.

For patienter og pårørende 

Patienter kan se og redigere i deres stamoplysninger via sundhed.dk. De kan også give deres pårørende adgang til stamkortet ved en fuldmagt. På sundhed.dk kan patienter også spærre for tværsektoriel deling af data i Fælles Stamkort.

Mulighed for spærring

På sundhed.dk har patienter også mulighed for at spærre for tværsektoriel deling af data i Fælles Stamkort.

Gå til Min Spærring
Læs mere om den tekniske løsning for spærring

Lovhjemlen for deling af data i Fælles Stamkort er beskrevet i bekendtgørelsen om drift af den fælles digitale infrastruktur:

Læs bekendtgørelsen

Afprøvning og evaluering

Fælles Stamkort blev afprøvet og evalueret i et pilotprojekt i Region Nord- og Midtjylland, Frederikshavn og Aarhus Kommuner samt i udvalgte lægepraksis. Afprøvningen og evalueringen har bidraget med erfaringer ved brug af løsningen samt input til forbedringer undervejs.
Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Udbredelse til resten af landet

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt, at Fælles Stamkort skal udbredes til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. 

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering og andre interesserede. Folderen giver en overordet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk