Fælles Stamkort

Fælles Stamkort giver patienter og deres pårørende mulighed for selv at indtaste stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersoner.

Kontakt

Kathrine Roneklint Noer E: krno@sundhedsdata.dk T: 3268 9167

I analyserne, som ligger til grund for Fælles Stamkort, peger patienter på, at de oplever at blive spurgt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet. Oplysninger som fx kontaktinformationer til de pårørende bliver ikke delt mellem de forskellige parter. Samtidig bruger sundhedspersoner ofte tid på at finde frem til de rette stamoplysninger. Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får en nemmere og sikker adgang til stamoplysninger på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Fælles Stamkort:

  • er digital deling af patientens stamoplysninger på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • giver mulighed for, at patienter selv kan anføre fx pårørende, midlertidig adresse og sprog via sundhed.dk
  • giver patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb
  • giver sundhedspersoner let og hurtig adgang til relevante oplysninger, fx pårørendes kontaktoplysninger.

Pilotprojekt

Fælles Stamkort var en del af pilotprojektet og blev afprøvet i Region Nord- og Midtjylland, Frederikshavn og Aarhus Kommuner samt i udvalgte lægepraksis. I 2020 og 2021 udbredes Fælles Stamkort til resten af landet.

Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Fakta

Program for Et Samlet Patientoverblik

Programmet startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en Analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.