Fælles Stamkort

Fælles Stamkort giver patienter og deres pårørende mulighed for selv at indtaste stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersoner.

Kontakt

Kathrine Roneklint Noer E: krno@sundhedsdata.dk T: 3268 9167

I analyserne, som ligger til grund for Fælles Stamkort, pegede patienterne på, at de oplevede at blive spurgt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet. Oplysninger som fx kontaktinformationer til de pårørende blev ikke delt mellem de forskellige parter. Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får en nemmere og sikker adgang til stamoplysninger på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Fælles Stamkort:

  • er digital deling af patientens stamoplysninger på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • giver mulighed for, at patienter selv kan anføre fx pårørende, midlertidig adresse og sprog via sundhed.dk
  • giver patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb
  • giver sundhedspersoner let og hurtig adgang til relevante oplysninger, fx pårørendes kontaktoplysninger. 

Tidsplan for national implementering af Fælles Stamkort

Så langt er vi nået

Som borger kan du nu gå ind og oprette eller opdatere dit stamkort via sundhed.dk. Pårørende med fuldmagt kan også hjælpe med dette.

Som sundhedsperson har du mulighed for at se og redigere patienternes stamkort via Sundhedsjournalen. Du kan også tilgå Fælles Stamkort fra en lang række kommuner. Se, hvor stamkortet er taget i anvendelse, og den samlede tidsplan på MedComs hjemmeside

Næste skridt

Praktiserende læger 

  • Bliver klar til deling af Fælles Stamkort og visning i deres fagsystemer medio 2023.

Regioner 

  • Region Hovedstaden og Sjælland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem til marts 2023.
  • Region Midtjylland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem fra ultimo januar 2023.  
  • Region Nordjylland begynder at dele og vise Fælles Stamkort i fagsystem fra marts 2023.
  • Region Syddanmark forventes at begynde at dele og vise Fælles Stamkort i eget fagsystem fra ultimo 2023.
Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering og andre interesserede. Folderen giver en overordet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk