Fælles Stamkort

Fælles Stamkort giver patienter og deres pårørende mulighed for selv at indtaste stamoplysninger, som også bliver tilgængelige for sundhedspersoner.

Kontakt

I analyserne, som ligger til grund for Fælles Stamkort, pegede patienterne på, at de oplevede at blive spurgt om deres stamoplysninger gentagne gange i mødet med sundhedsvæsenet. Oplysninger som fx kontaktinformationer til de pårørende blev ikke delt mellem de forskellige parter. Fælles Stamkort sikrer, at sundhedspersoner får en nemmere og sikker adgang til stamoplysninger på tværs af sektorer, og patienter og pårørende får mulighed for at sikre, at deres stamoplysninger er korrekte.

Fælles Stamkort:

  • er digital deling af patientens stamoplysninger på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet
  • giver mulighed for, at patienter selv kan anføre fx pårørende, midlertidig adresse og sprog via sundhed.dk
  • giver patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb
  • giver sundhedspersoner let og hurtig adgang til relevante oplysninger, fx pårørendes kontaktoplysninger. 

Tidsplan for national implementering af Fælles Stamkort

Så langt er vi nået

Som borger kan du nu gå ind og oprette eller opdatere dit stamkort via sundhed.dk. Pårørende med fuldmagt kan også hjælpe med dette.

Sundhedspersoner i alle fem regioner kan nu se og redigere patienters stamkort via deres fagsystem. Det samme gør sig gældende i de fleste kommuner, hvor Fælles Stamkort også er taget i brug.

Se den samlede tidsplan for kommunerne på MedComs hjemmeside

Andre sundhedspersoner har mulighed for at se og redigere patienternes stamkort via Sundhedsjournalen. 

Næste skridt

Praktiserende læger bliver klar til at dele og vise Fælles Stamkort i deres fagsystemer i løbet af 2024. 

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering og andre interesserede. Folderen giver en overordet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs folderen 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Bemærk, at folderen er udarbejdet i 2020, og tidsplan for implementering og organisering har ændret sig siden da. Se den aktuelle tidsplan for implementeringen ovenfor. Se den aktuelle organisering

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Mål samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk