Sådan kan Fælles Stamkort bruges

Her kan du læse, hvordan Fælles Stamkort kan bruges.

Kontakt

I kommunerne 

Medarbejdere i kommuner kan undgå at bruge tid på at finde fx telefonnummer til patienter og pårørende via Krak eller sende et brev ved at tilgå oplysningerne i Fælles Stamkort. 

På hospitalerne 

På hospitalerne kan Fælles Stamkort anvendes, hvis patienten fx bliver indlagt i en akut situation, og pårørende skal kontaktes. 

Hos praktiserende læger 

De praktiserende læger har ofte patientens stamoplysninger i forvejen. I Fælles Stamkort har de mulighed for at se supplerende oplysninger om fx pårørende, midlertidig adresse og sprog.

For patienter og pårørende 

Patienter kan se og redigere i deres stamoplysninger via sundhed.dk. De kan også give deres pårørende adgang til stamkortet ved en fuldmagt. På sundhed.dk kan patienter også spærre for tværsektoriel deling af data i Fælles Stamkort.

Mulighed for spærring

På sundhed.dk har patienter også mulighed for at spærre for tværsektoriel deling af data i Fælles Stamkort.

Gå til Min Spærring
Læs mere om den tekniske løsning for spærring

Lovhjemlen for deling af data i Fælles Stamkort er beskrevet i bekendtgørelsen om drift af den fælles digitale infrastruktur:

Læs bekendtgørelsen