Kampagne for Aftaler og Stamkort

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med sundhed.dk og kommunikationsbureauet Operate udviklet en kampagne for de to digitale løsninger, Aftaler og Stamkort.

Kontakt

Formålet med kampagnen er at gøre danskerne opmærksomme på de to nye funktioner på sundhed.dk. Kampagnen består af film, billeder, grafikker og en folder og kører på Facebook og Instagram i perioden 17. april til 16. maj 2023 med sundhed.dk som afsender. 

Til de ikke-digitale borgere og deres pårørende er der lavet en trykt folder, der sendes ud til kommuner, praktiserende læger og de regioner, der har ønsket det. 

Kampagnematerialet stilles til rådighed, så fx kommuner og regioner kan bruge det på egne kommunikationskanaler – også efter den centrale kampagne på de sociale medier er afsluttet, men dog senest til og med 16. april 2024 på grund af rettigheder.

Materialet kan fx bruges i nyhedsbreve, hjemmesider og på sociale medier. Der er også lavet en brugsvejledning med forslag til, hvordan materialet kan anvendes.

Vil I være med?

Kontakt os på webredaktor@sundhedsdata.dk, hvis I ønsker mere information eller vil hjælpe med at dele kampagnen.