National implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

De nye digitale løsninger, Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, er afprøvet i to regioner og to kommuner og udbredes i løbet af 2021 til resten af landets regioner og kommuner.

Kontakt

Program for Et Samlet Patientoverblik har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Pilotprojekt i udvalgte regioner og kommuner

Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er afprøvet i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte almene praksisser i disse områder. I pilotperioden anvendte sundhedspersonerne løsningerne i deres dagligdag, og patienter og deres pårørende havde mulighed for at tilgå aftaleoversigten og indtaste oplysninger i det fælles stamkort via sundhed.dk. Patienter og pårørende kan fortsat tilgå løsningerne via sundhed.dk i de kommuner og regioner, som har deltaget i pilotprojektet, mens patienter i resten af landet må afvente videre udbredelse.

Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Udbredelse til resten af landet

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. Dog kan der være forsinkelser hos parter, hvor der i de kommende år sker en udskiftning af journalsystemet. I samarbejde med parterne på sundhedsområdet udarbejdes der i øjeblikket en samlet tidsplan for implementeringen. 

Folder

Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Folderen er til jer, der skal arbejde med den lokale implementering og andre interesserede. Folderen giver en overordet beskrivelse af de to løsninger samt en beskrivelse af programmets baggrund og vision.

Læs 'Introduktion til Aftaleoversigt og Fælles Stamkort' (PDF)

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk