Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

National implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

De nye digitale løsninger, Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, er afprøvet i to regioner og to kommuner og udbredes i løbet af 2020 og 2021 til resten af landets regioner og kommuner.

Kontakt

Program for Et Samlet Patientoverblik har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Pilotprojekt i udvalgte regioner og kommuner

Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er afprøvet i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte almene praksisser i disse områder. I pilotperioden anvendte sundhedspersonerne løsningerne i deres dagligdag, og patienter og deres pårørende havde mulighed for at tilgå aftaleoversigten og indtaste oplysninger i det fælles stamkort via sundhed.dk. Patienter og pårørende kan fortsat tilgå løsningerne via sundhed.dk i de kommuner og regioner, som har deltaget i pilotprojektet, mens patienter i resten af landet må afvente videre udbredelse.

Læs mere om pilotprojektet og evalueringen

Udbredelse til resten af landet

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. Dog kan der være forsinkelser hos parter, hvor der i de kommende år sker en udskiftning af journalsystemet. I samarbejde med parterne på sundhedsområdet udarbejdes der i øjeblikket en samlet tidsplan for implementeringen. Den samlede tidsplan forventes at ligge klar i løbet af 1. kvartal 2020.

Læs mere om Aftaleoversigt

Læs mere om Fælles Stamkort

Link

Teknisk dokumentation

Henvisninger til standarder og teknisk dokumentation for Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt forretningsregler mv. er tilgængelige på nspop.dk.

Gå til nspop.dk