25.08.2020

Et Samlet Patientoverblik nomineret til Digitaliseringsprisen 2020

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Nomineret til Digitaliseringsprisen 2020

I foråret blev Et Samlet Patientoverblik nomineret til Sammenhængsprisen for løsningerne Aftaleoversigt og Fælles Stamkort. Digitaliseringsprisen uddeles hvert år af Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, Dansk IT og Charlie Tango til OffDig-konferencen. Konferencen er blevet udskudt og afholdes nu som webinar i august. Digitaliseringsprisen bliver uddelt d. 27. august 2020.

Se nomineringsfilmen

Status på implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Der er forsat fokus på at få design af løsningerne hos regioner, kommuner og almen praksis færdiggjort og endeligt aftalt med leverandørene. Almen praksis forventer, at være klar til at levere aftaler til oversigten primo december 2020 og at kunne vise aftaler fra andre parter i deres egne systemer fra Q2 2021. Fælles Stamkort implementeres i almen praksis ved udgangen af 2021. Der afventes stadig endelige tidsplaner fra kommuner og regioner for den lokale implementering. MedCom melder dog, at rekrutteringen af projektledere i kommunerne er godt på vej - der er nu udpeget 88 projektledere i kommunerne.

Implementeringsstyregrupperne i gang

De første møder i implementeringsstyregrupperne for Østdanmark og Vestdanmark blev afholdt i juni. Lisbeth Nielsen fra Sundhedsdatastyrelsen er formand for begge styregrupper, og Lars Hulbæk fra MedCom og Martin Bagger Brandt fra PLO deltager også begge steder.

Deltagere i styregruppen for Østdanmark er; Marianne From, Region Hovedstaden, Eva Bjørnhøj Ingevold, Region Sjælland, Mette Harbo, Københavns Kommune, og Anne Skjoldan, Gladsaxe Kommune.

Deltagere i styregruppen for Vestdanmark er; Henrik Thuren, Region Midtjylland, Lars Hagerup, Region Syddanmark, Poul Martin Christensen, Aarhus Kommune, og Mogens Kahr Nielsen, Frederikshavn Kommune.

Styregrupperne betjenes af programsekretariatet for Et Samlet Patientoverblik.

Arbejdet med Planer, Indsatser og Patientens Mål igangsat

De indledende afklaringer og projektgrundlag for en sundhedsfaglig afprøvning af deling af forløbsplaner fra almen praksis for KOL og diabetes er påbegyndt. Programstyregruppen har desuden godkendt igangsættelse af to foranalyser: en analyse af digital deling af planer for psykiatriområdet og af en generisk løsning for deling af planer. Foranalyserne færdiggøres til udgangen af 2020. Domænemodelsarbejdet vedrørende Planer, Indsatser og Patientens Mål starter desuden op ultimo august og kører til udgangen af 2020.

Om Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere om programmet