20.12.2023

God jul fra Et Samlet Patientoverblik

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Alle ønskes en god jul!

Et Samlet Patientoverblik ønsker alle samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og hos eksterne leverandører en god jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i 2023 - vi ser frem til at fortsætte arbejdet med udbygningen af programmet og komme i mål med implementeringen af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i det nye år.

Region Syddanmark kom på begge løsninger i oktober

Den 1. oktober tog Region Syddanmark Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i brug. Alle tre vestdanske regioner har nu taget Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i brug.

Region Hovedstaden og Region Sjælland åbnede for Fælles Stamkort i november

Den 24. november tog Region Hovedstaden og Region Sjælland Fælles Stamkort i brug. De to regioners tekniske løsning for ibrugtagningen af Fælles Stamkort betyder, at regionerne opretter nye stamkort på de borgere, som endnu ikke har et stamkort, og som Region Hovedstaden og Sjælland har oplysninger på, samt eventuelt tilretter eksisterende stamkort. På nuværende tidspunkt er knap 1.2 mio. nye stamkort oprettet eller opdateret. Det forventes, at denne proces er fuldført i ca. uge 3 i det nye år.

Flere kommuner tager Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i brug

Implementeringen af både Aftaleoversigten og Fælles Stamkort går fremad i kommunerne.

34 ud af 36 kommuner med leverandøren Systematic har nu taget Fælles Stamkort i brug, og 28 ud af de 36 Systematic-kommuner har taget Aftaleoversigten i anvendelse.

37 ud af 61 kommuner med leverandøren KMD har taget Fælles Stamkort i brug, og 60 ud af de 61 KMD-kommuner viser andre parters aftaler. I forhold til delingen af aftaler er der 11 ud af 61 KMD-kommuner, der deler egne aftaler og viser andre parters aftaler. Delingen af aftaler fra KMD-kommunerne blev midlertidigt sat på pause pga. et nedbrud i XDS-infrastrukturen d. 6. november. Aftaledelingen blev dog genoptaget, da oprydningen efter fejlen blev afsluttet, og der er ny udarbejdet en tidsplan for åbningen af de resterende kommuner, således at det forventes, at alle kommuner på nær en har åbnet for løsningen i uge 8 i det nye år.

En enkelt kommune skal i udbud med deres EOJ-system og implementerer først Aftaleoversigten og Fælles Stamkort med deres nye EOJ-system.

Følg implementeringen af Aftaleoversigten på MedComs Danmarkskort
Følg implementeringen af Fælles Stamkort på MedComs Danmarkskort

Speciallæger kommer også på Fælles Stamkort

PLO har meddelt, at speciallæger også implementerer Fælles Stamkort, når almen praksis-lægerne kommer på løsningen. Fælles Stamkort implementeres i praksissektoren i 2024.

Når praksissektoren har implementeret Fælles Stamkort er vi i mål med den oprindeligt planlagte implementering hos sundhedsvæsnets parter.

Domæneregler præsenteret for leverandører

Den 11. december inviterede Sundhedsdatastyrelsen leverandører og andre interesserede til gå-hjem-møde om domæneregler for Sundhedsdatastyrelsens patientindeks for dokumentdeling, som vi i programmet har arbejdet med de seneste 3 år. Formålet var at præsentere de nye domæneregler, der beskriver krav til datakilder og dataanvendere, når de deler data via dokumentdeling gennem Sundhedsdatastyrelsens patientindeks.

Programmets løsninger, Aftaleoversigten og Fælles Stamkort, er to blandt flere af Sundhedsdatastyrelsens forretningsservices, der bruger dokumentdeling og Sundhedsdatastyrelsens patientindeks som fælles tværgående komponenter.

Læs mere, og download Domæneregler-rapporten

Status på udbygningen med planer, diagnoser, indsatser og mål

De to projekter Pilotafprøvning af deling af planer på psykiatriområdet og Deling af forløbsplaner i Sundhedsjournalen, der blev igangsat i foråret 2023, kører som planlagt. Der bliver åbnet for deling af forløbsplaner for hjerte, KOL og diabetes fra almen praksis via Sundhedsjournalen i 1. kvartal 2024. Pilotafprøvningen af deling af psykiatriplaner sker i samarbejde med Region Hovedstaden og flere kommuner, som i øjeblikket er under afklaring. Pilotafprøvningen skal være afsluttet ved udgangen af 3. kvartal 2024.

Der er desuden udarbejdet et forretningsmålbillede for udbygningen af Et Samlet Patientoverblik, som afventer den endelige godkendelse i programstyregruppen. Arbejdet med at udarbejde et roadmap for udbygningen af Et Samlet Patientoverblik 2024-2028 har været sat på hold i december på grund af igangværende afklaringer vedrørende Sundhedsdatastyrelsens økonomi for 2024. Programmet ser frem til at fortsætte arbejdet med udbygningen i det nye år.