15.01.2020

Der er åbnet for den tekniske dokumentation på NSPOP

Velkommen til det første nyhedsbrev fra Et samlet patientoverblik

Godt nytår!

Siden 2016 har programmet udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaleoversigt og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og hjælpe patienter og deres pårørende til at få bedre overblik over deres forløb.

I økonomiaftalerne for 2020 (ØA2020) er det aftalt med regionerne og kommunerne, at Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021.

Åben for den tekniske dokumentation på NSPOP

Forberedelserne til den nationale udbredelse af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort har fyldt en del hos alle parter ved udgangen af 2019. Nu er den tekniske dokumentation, standarder og forretningsregler tilgængelige via NSPOP. Her finder du også en læsevejledning til den samlede dokumentation.

Find teknisk dokumentation, standarder og forretningsregler via NSPOP

Pilotafprøvningen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort er afsluttet

Fra april – oktober 2019 blev Aftaleoversigt og Fælles Stamkort afprøvet i Region Nord- og Midtjylland samt i Frederikshavn og Aarhus Kommune og i 6 lægepraksis. Under afprøvningen blev der opsamlet viden og erfaringer ved brug af løsningerne, som efterfølgende er samlet i en evalueringsrapport. Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten er, at alle parter oplever, at løsningerne giver mening og værdi for både sundhedspersoner i regioner, kommuner og almen praksis samt patienter/pårørende. Værdien vil blive væsentligt forbedret ved større teknisk udbredelse i form af dybere integration med fagsystemer og større organisatorisk udbredelse.

Læs evalueringsrapporten for pilotafprøvningen

Analyse af Patientens Mål

Analyse af patientens mål indeholder et koncept, der kan danne grundlag for en digital deling af en patients mål mellem forskellige sundhedsaktører, der er involverede i en patients behandling, ved at afdække den nuværende situation i forhold til at arbejde med patienters mål og fremtidige behov i forhold til at arbejde med patienters mål i sundhedsvæsenet.

Læs Analyse af Patientens Mål

Om Et Samlet Patientoverblik

Programmet startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere om programmet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside