12.01.2021

Over 214.000 stamkort oprettet

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Godt nytår!

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår! Tak for indsatsen og samarbejdet i 2020 - vi ser frem til et spændende 2021, hvor Aftaleoversigten og Fælles Stamkort for alvor begynder at komme i anvendelse.

Over 214.000 stamkort oprettet

Der er nu oprettet mere end 214.000 stamkort. I nyhedsbrevet i juni kunne vi fortælle, at tallet havde overskredet 150.000. Stigningen viser, at der fortsat er interesse for at oprette og opdatere stamkortet.

Samlet tidsplan for implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Programmet koordinerer den nationale implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort og nu er den foreløbige samlede tidsplan for regioner, kommuner og almen praksis klar. Tidsplanen blev godkendt af programstyregruppen for Et Samlet Patientoverblik i december 2020.

Almen praksis

Afleverer aftaler til visning til borgerne og de øvrige parter fra februar 2021 og med visning i lægepraksissystemer fra Q2 2021. Data fra Fælles Stamkort vises og synkroniseres med data fra lægepraksissystemerne i Q4 2021.

Kommuner

Systematic og KMD releaser Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i august 2021. DXCs løsninger er klar til release til øvrige kommuner i Q1 2021. Bølgeplanen for ibrugtagelsen af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt i kommunerne er endnu ikke fastlagt.

Regioner

Region Hovedstaden og Sjælland idriftsætter løsningerne i oktober 2021. I Vestdanmark kører et samarbejde mellem de tre regioner, med fælles udvikling af den tekniske løsning, men tidsplanen i de tre regioner er dog forskellig. I Region Nordjylland implementeres Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i efteråret 2022 eller foråret 2023. I Region Midtjylland afsluttes den organisatoriske implementering ved udgangen af Q1 2022. Region Syddanmark tager løsningerne i brug i 2021 og afsluttes senest i Q 2/3 2022.

Billedet viser den samlede tidsplan for den nationale implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort:

Tidsplan for national implementering af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Om Et Samlet Patientoverblik

Program for Et Samlet Patientoverblik startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere på hjemmesiden