17.01.2022

Praktiserende læger og speciallæger deler aftaler

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Siden oktober 2021 har almen praksis delt aftaler via infrastrukturen, og den 11. januar 2022 åbnede også speciallægerne for deling af deres aftaler. Det betyder, at patienter og pårørende med fuldmagt kan se både deres aftaler med egen læge og aftaler med speciallæger på sundhed.dk. Medarbejdere i regioner og kommuner, der har en behandlingsrelation til borgeren, kan også se borgerens aftaler. Som borger har man desuden selv mulighed for at spærre for delingen af egne aftaler på sundhed.dk, hvis man ikke ønsker, at aftalerne kan ses af andre. 

Lovforslag vedtaget

Social-og Ældreministeriet har i samarbejde med Sundhedsministeriet udarbejdet et forslag til en ændring af Serviceloven, som gør det muligt at dele udvalgte servicelovsaftaler i Aftaleoversigten. Det er for eksempel aftaler om personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet eller vedligeholdende træning. Det skal give borgere og medarbejdere et samlet overblik over aftaler til brug i behandlingen. Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget af Folketinget den 21. december 2021 og træder i kraft den 1. marts 2022.

Læs lovforslaget om deling af servicelovsaftaler
Læs lov om deling af servicelovsaftaler 

Tidsplan for implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort

Tidsplanen for implementeringen er blevet opdateret. Planen bliver løbende justeret og udvidet i takt med implementeringen.

Følg med i tidsplan for Aftaleoversigt
Følg med i tidsplan for Fælles Stamkort