09.01.2023

Første kommuner går på Aftaleoversigten

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Alle samarbejdspartnere ønskes godt nytår!

Vi vil gerne sige godt nytår og mange tak for et godt samarbejde til alle de medarbejdere i sundhedsvæsenet og hos konsulenthuse og leverandører, som har bidraget til arbejdet i 2022.

Også tak til jer, der deltog i vores event d. 15. september sidste år. Vi var glade for, at så mange havde taget tid ud af kalenderen og skabte en god dag med afsæt i det kommende arbejde med mål, indsatser, planer og diagnoser. På grund af valg og regeringsdannelse har arbejdet med planlægning af mål, planer, indsatser og diagnoser, der er afsat midler til i Sundhedsreformen 2022, været sat på pause. Da der nu er dannet ny regering, kan arbejdet tages op igen, begyndende med planlægningen af arbejdet i 2023. 

De overvejelser om barrierer og løsninger i forhold til implementering af Aftaler og Stamkort, der blev luftet på dagen, er taget med i det videre arbejde og drøftet med koordineringsgruppen og styregruppen for implementering af Aftaler og Stamkort.

Kommuner går på Aftaleoversigten 

I uge 1 2023 begyndte de første kommuner at dele aftaler i Aftaleoversigten. Esbjerg, Frederikssund og Skanderborg var de første kommuner, der tog løsningen i brug. Flere kommuner vil tage Aftaleoversigten i brug i de kommende uger. De fleste kommuner forventes at have taget både Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i brug til maj 2023.

Følg med i den kommunale implementering af Aftaler på MedComs hjemmeside

Region Hovedstaden og Region Sjælland genåbner Aftaleoversigten

Region Hovedstaden og Region Sjælland, der samarbejder om implementering af Aftaler og Fælles Stamkort, forventer at kunne genåbne Aftaleoversigten d. 9. januar 2023. Genåbningen sker trinvist, og første hospital der genåbner, er Bispebjerg/Frederiksberg Hospital. Løsningen forventes at blive taget i brug på de øvrige hospitaler i de to regioner fra d. 6. februar 2023. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland måtte grundet fejl lukke Aftaleoversigten i de to regioner d. 30. juni 2022. 

En halv million stamkort oprettet 

En milepæl for Et Samlet Patientoverblik blev nået d. 7. november, da stamkort nummer 500.000 blev oprettet. I nyhedsbrevet fra september kunne vi fortælle, at tallet var 438.855. Der oprettes på nuværende tidspunkt cirka 1.000 nye stamkort om dagen.

Stamkort kan både oprettes af borgere på sundhed.dk og af sundhedspersoner. På nuværende tidspunkt har 31 kommuner taget Fælles Stamkort i brug.

Følg med i den kommunale implementering af Stamkort på MedComs hjemmeside