06.07.2021

Forsinkelser i leverancer vedrørende Fælles Stamkort

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Lovforslag i offentlig høring 

Social- og Ældreministeriet har sendt et forslag til en lovændring, som omhandler udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren i høring. Lovforslaget omfatter bl.a. deling af data til Aftaleoversigten, og frist for høringssvar er d. 20. juli 2021. 

Forsinkelser i leverancer fra Sundhedsdatastyrelsen

Tidsplanen for national implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort er blevet revideret. I den seneste tid har Sundhedsdatastyrelsens infrastrukturafdeling allokeret alle ressourcer til at løse opgaver, som knyttede sig til COVID-19 – særligt arbejdet med digitalt coronapas. Dette har medført forsinkelser i leverancerne til programmet. Leverancer vedrørende Fælles Stamkort fra Sundhedsdatastyrelsen bliver desværre først klar til september. Vi vil snarest muligt efter sommerferien udsende en præciseret tidsplan, som det endelige arbejde med en revideret tidsplan for implementeringen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort kan tage udgangspunkt i.  

Følg kommunernes implementering hos MedCom

I forbindelse med implementeringen i kommunerne er MedCom ved at etablere en referencegruppe, hvor der kan sparres omkring alle relevante forhold i implementeringen af løsningerne. De fleste kommuner har allerede bestilt løsningerne hos deres EOJ-leverandører, og den aktuelle status kan følges på MedComs hjemmeside  

God sommer!