12.09.2022

Event i september 2022

Den 15. september kl. 10-15 inviterer Et Samlet Patientoverblik til et event for samarbejdspartnere og interessenter.

Kontakt

På dagen sætter vi fokus på det nye arbejde, der skal i gang med midler fra Sundhedsreformen ift. deling af data vedrørende mål, planer, indsatser og diagnoser. Samtidigt fejrer vi, at vi med en stor indsats fra parter og leverandører er kommet rigtig langt med den nationale implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort.

Dagens program

  • Velkomst v. Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen og programstyregruppeformand for Et Samlet Patientoverblik.
  • Erfaringer og anvendelse af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort. Oplæg og dialog.
  • Hvad har patienterne brug for? Oplæg v. Birgit Hartoft, patientambassadør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
  • Nærhospitaler og klyngesamarbejdet: Hvilket problem skal det løse? Oplæg v. Andreas Jull Sørensen, Sundhedsministeriet.
  • Udfordringer og behov ift. samarbejde på tværs i psykiatrien. Oplæg v. Jeanett Østerby Bauer, Region Hovedstaden.
  • SAMBLIK: Understøttelse af diabetesforløb på tværs af sektorer. Oplæg v. Pia Pinholt Munksgaard, projektleder, SAMBLIK-Diabetes, og Morten H. Charles, praktiserende læge.
  • Opsamling og på gensyn.

Eventet afholdes hos Sundhedsdatastyrelsen i København. 

Husk at tilmelde dig, hvis du ikke allerede har gjort det. Har du lyst til at deltage, men mangler en invitation, så kontakt patientoverblik@sundhedsdata.dk. Vi glæder os til at se alle til en dag med spændende oplæg.

31 kommuner har taget Fælles Stamkort i brug

31 kommuner, der anvender Systematics Cura-løsning, har nu taget Fælles Stamkort i brug. Senest er Frederikshavn Kommune kommet på løsningen den 17. august 2022. Der udestår nu 3 Cura-kommuner: Stevns, Rødovre og Aarhus. 

Der er indtil nu oprettet i alt 438.855 stamkort.

Følg med i den kommunale implementering på MedComs hjemmeside  

Nedlukning af Aftaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Center for IT og Medicoteknologi i Region Hovedstaden var d. 30. juli nødt til at foretage en kontrolleret nedlukning af Aftaleoversigten i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den midlertidige nedlukning skyldes, at der blev konstateret en række fejl, som kunne forårsage usikkerhed hos patienter og samarbejdende organisationer. Der afventes i øjeblikket en tidsplan for genåbningen fra Region Hovedstaden og Region Sjælland.