29.09.2023

1 million borgere med aktive stamkort

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Der er nu 1 million aktive stamkort

Den 20. september nåede vi en milepæl, da antallet af aktive stamkort ramte 1 million. Fælles Stamkort kan både oprettes af borgere og sundhedspersoner, og kommuner og regioner er i fuld gang med at implementere løsningen.

Region Midtjylland og Nordjylland bruger allerede løsningen, og planen er, at Region Syd-danmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland tager løsningen i brug i oktober 2023.

Følg implementeringen af Fælles Stamkort i kommunerne på MedComs Danmarkskort

Region Nordjylland er også kommet på Aftaleoversigten

4 ud af 5 regioner er nu gået i drift med Aftaleoversigten, efter Region Nordjylland den 28. august tog Aftaleoversigten i brug. Det betyder, at man som borger nu også kan se aftaler fra hospitaler i Region Nordjylland på sundhed.dk og i Min Læge-appen. Sundhedspersoner kan ligeledes se aftaler fra regionen i deres fagsystemer og i Sundhedsjournalen.

Region Syddanmark forventes at tage Aftaleoversigten i brug først i oktober 2023.

Det går fremad med kommunernes aflevering af aftaler og brug af oversigten

Den 12. juni begyndte Silkeborg Kommune som første KMD-kommune at aflevere aftaler. Derefter fulgte Vejen, Hillerød, Randers og Norddjurs kommuner. De resterende KMD-kommuner forventes at begynde aflevering af aftaler i løbet af efteråret 2023.

Siden vores sidste nyhedsbrev i maj har Systematic-kommunerne Glostrup og Hjørring taget Aftaleoversigten i brug. Nu mangler kun 11 Systematic-kommuner at komme på løsningen, før alle 37 Systematic-kommuner er på.

Følg med i den kommunale implementering af Aftaleoversigten på Danmarkskortet på MedComs hjemmeside

Tak til alle, der deltog i workshop

Den 21. juni afholdt vi en workshop om udbygningen af Et Samlet Patientoverblik med planer, diagnoser, indsatser og mål. Til workshoppen var der bred repræsentation fra leverandører og parternes it-arkitekter.

På dagen var der gruppearbejde med blandt andet brainstorm og afstemning, hvor deltagerne stemte på hinandens input. Top tre fra afstemningen om de vigtigste emner var:

  1. Borgerinddragelse i forhold til en behovsdrevet udvikling og implementering
  2. Deling af diagnoser
  3. Standardisering og en god model for versionering og brug af serviceparadigme i stedet for delingsparadigme.

Tak til alle, der tog tid ud af kalenderen og var med til at skabe en god dag med mange spændende input! Vi tager tilbagemeldingerne med i det videre arbejde med målbillede og overordnet roadmap for udbygningen af Et Samlet Patientoverblik.