Om Program for Et Samlet Patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedspersoner er målet med Et Samlet Patientoverblik.

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

I efteråret 2016 blev program for Digitalt Samarbejde om Komplekse Patientforløb igangsat i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Programmet blev etableret på baggrund af et afklaringsprojekt og en række analyser. Herfra udspringer den overordnede vision:

Patienter med komplekse patientforløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysninger og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.

Undervejs har det vist sig, at behovet for et bedre overblik og adgang til oplysninger ikke alene er aktuelt for patienter i komplekse forløb, men derimod for alle som har kontakt til sundhedsvæsenet. Derfor blev programmets navn ændret til Et Samlet Patientoverblik. Visionen om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og digital adgang til oplysninger om patientens samlede situation lever videre i programmets strategiske målsætninger.

Programledelsen og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.

Digitale løsninger i programmet

Programmet har sammen med parterne på sundhedsområdet udviklet og afprøvet følgende digitale løsninger og koncepter:

 • Aftaleoversigt
  Giver patienter og pårørende mulighed for at se aftaler fra praktiserende læge, hospital og kommunal sundhed i en samlet oversigt på sundhed.dk. Sundhedspersoner kan tilgå oplysningerne via deres eget fagsystem, så de bedre kan hjælpe patienterne med at koordinere på tværs.
 • Fælles Stamkort
  Oplysninger om fx pårørende, sprog og midlertidig adresse kan patienter nu selv inddatere via sundhed.dk, og oplysningerne deles på tværs af sektorer på sundhedsområdet sammen med andre stamdata, der hentes fra de relevante kilder.
 • Planer og Indsatser
  Patienter og pårørende får mulighed for at se egne planer på udvalgte områder på sundhed.dk fra praktiserende læge og hospital samt kommunal sundhed.
 • Patientens Mål
  Der er udarbejdet en analyse og et koncept, der kan danne grundlag for digital deling af patienters egne mål på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet.

Aftaleoversigt og Fælles Stamkort blev afprøvet og evalueret i et pilotprojekt i Aarhus og Frederikshavn kommuner, Region Midt- og Nordjylland samt udvalgte lægepraksis i de områder.

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at Aftaleoversigten og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021.

Link

Nyhedsbrev

Hvis du vil holde dig opdateret om programmet og dets projektspor, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet om programmet, som udkommer cirka hver anden måned.

Tilmeld nyhedsbrev