Baggrund

Program for Et Samlet Patientoverblik er etableret på baggrund af de behov og udfordringer, som blev beskrevet i afklaringsprojektet ’Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb’.

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Afklaringsprojektet ’Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb’ blev igangsat af regeringen, KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 som en del af digitaliseringsstrategien for sundhedsvæsenet, Digitalisering med effekt 2013-2017.

Formålet var at finde frem til de udfordringer, som sundhedsaktører, patienter og pårørende oplever i samarbejdet om komplekse patienter på tværs af sektorer samt finde frem til mulige løsninger for et bedre digitalt samarbejde på sundhedsområdet.

Patienter med komplekse forløb er ofte ældre borgere med kroniske lidelser og betydelig kontakt til mange forskellige sundhedsaktører og har derfor behov for en indsats i både sygehusvæsenet, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.

Jeg har ikke overblik over mit sygdomsforløb og føler heller ikke, andre har det.

Patient

Behandlingsforløb kan føles uoverskuelige for patienter og pårørende. Det går især galt i forhold til deling af oplysninger ved skift fra en sektor til den anden fx ved udskrivelse eller behandling i hjemmet, som figuren herunder viser:

Dette giver især udfordringer for de mange mennesker i Danmark – fx ældre borgere – der har en eller flere kroniske sygdomme og mange sundhedspersoner i netværket omkring dem fra forskellige organisationer. For at dette netværk om og med patienten kan arbejde bedst muligt sammen, er det vigtigt, at de relevante oplysninger deles, så man har adgang til dem, når der er brug for dem.

De mange kontakter og behandlingsforløb på tværs af alle sektorer af sundhedsvæsenet for denne gruppe patienter stiller krav til et bedre samarbejde og en bedre koordinering på tværs samt en højere grad af involvering af patient og pårørende.