Invitation til workshop om mål, planer, indsatser og diagnoser

Kære leverandører og it-arkitekter

Onsdag den 21. juni afholder Et Samlet Patientoverblik en workshop med fokus på udbygning af Et Samlet Patientoverblik med mål, planer, indsatser og diagnoser i perioden 2023-2028, som beskrevet i Sundhedsreformen.

Da vi er blevet opfordret til at inddrage leverandørerne i planlægning af arbejdet på et tidligt tidspunkt, vil dagen have fokus på at få input, gode ideer og beskrivelse af erfaringer og udfordringer, så vi kan planlægge udbygningen med viden om jeres perspektiv og behov. Workshoppen er den første i en række af møder og workshops, der skal give input til arbejdet. 

Workshoppen foregår i København kl. 10.30-14.30 – der vil blive serveret en sandwich undervejs. Sted og program vil fremgå af den mødeindkaldelse, du får, når du har tilmeldt dig. Vi håber, du har lyst til det deltage og bidrage til det videre arbejde i programmet!

Tilmeld dig senest den 14. juni ved at skrive til patientoverblik@sundhedsdata.dk
 
Med venlig hilsen 
Et Samlet Patientoverblik