Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Patientens Mål

Analyse af Patientens Mål har undersøgt mulighederne for deling af patienters egne mål for behandlingen mellem aktører på tværs i sundhedsvæsenet.

Kontakt

I det fællesoffentlige afklaringsprojekt 'Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb' blev der identificeret et behov for at kunne dele en patients egne mål for en behandling. En patients egne mål for behandling kan være vigtige at kende for sundhedspersoner, idet de kan påvirke den måde, et patientforløb skal gribes an på.

Læs mere om afklaringsprojektet 'Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb'

Analyse af Patientens Mål indeholder et koncept, der kan danne grundlag for en digital deling af en patients mål mellem forskellige sundhedsaktører, der er involverede i en patients behandling, ved at afdække den nuværende situation i forhold til at arbejde med patienters mål og fremtidige behov.

Analysen er baseret på interview med otte borgere med flere kroniske sygdomme, en pårørende til en borger med flere kroniske sygdomme, to systemkonsulenter og 24 sundhedsfaglige medarbejdere fra almen praksis, kommuner og regioner. Analyse af Patientens Mål blev godkendt af programstyregruppen i august 2019.

Fil

Analyse af Patientens Mål

Analyse af Patientens Mål (PDF)