Pilotprojekt og evaluering

Pilotprojektet har afprøvet Aftaleoversigt og Fælles Stamkort og evalueret værdien for patienter, pårørende og deres sundhedspersoner.

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: datf@sundhedsdata.dk T: 2224 9676

Afprøvningen af Aftaleoversigt og Fælles Stamkort var samlet i ét pilotprojekt i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte almen praksis i disse områder.

I pilotperioden anvendte sundhedspersonerne løsningerne i deres dagligdag og patienter og deres pårørende havde mulighed for at tilgå aftaleoversigten og indtaste oplysninger i stamkortet via sundhed.dk. Pilotprojektet startede i april 2019 og sluttede 1. oktober 2019.

Undervejs blev der opsamlet viden og erfaringer ved brug af løsningerne - både hos sundhedspersoner og de patienter og deres pårørende, som deltog i afprøvningen. I evalueringen blev den værdi det giver for patienter og pårørende at have adgang til disse oplysninger undersøgt, samt hvilken værdi det giver sundhedspersoner at kunne bruge oplysningerne i deres daglige arbejde. Resultaterne fra evalueringen har givet input til forbedringer samt viden om gevinster ved brug af løsningerne.  

Evalueringsrapporten bygger på empiri indsamlet ved:

  • Kvalitative interviews med patienter/pårørende
  • Spørgeskemaundersøgelse via sundhed.dk til patienter/pårørende
  • Gruppeinterviews med sundhedspersoner hos alle parter, som deltog i pilotprojektet
  • Tidsmålinger ved sundhedspersoner hos alle parter, som deltog i pilotprojektet
  • Statistik over anvendelse af løsningerne under pilotperioden.

Vi koordinerer mange undersøgelser, og derfor er det skønt at se et samlet overblik.

Sundhedsperson

Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten er, at alle parter oplever, at løsningerne giver mening og værdi for både sundhedspersoner i regioner, kommuner og almen praksis samt patienter/pårørende. Værdien vil blive væsentligt forbedret ved større teknisk udbredelse i form af dybere integration i fagsystemer og større organisatorisk udbredelse.

Jeg synes da, at det er en sikkerhed for os alle sammen.

Patient

Det er vældig smart, fordi jeg har temmelig mange diagnoser.

Patient

Afprøvning af Planer og Indsatser

Løsningen for deling af Planer og Indsatser afprøves i ultimo 2019 og primo 2020 ved udvalgte afdelinger i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte lægepraksis.

Læs mere om Planer og Indsatser