Planer og Indsatser

Planer og Indsatser giver mulighed for digital deling af planer og indsatser på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Patienter og deres pårørende får adgang til deres egne planer og indsatser via sundhed.dk.

Kontakt

I dag opstår der, især ved sektorovergange, situationer, hvor sundhedspersoner ikke har adgang til relevante oplysninger om patientens samlede situation. Det medfører, at der bruges tid på at indhente oplysningerne, eller at behandlingen ikke får den optimale kvalitet. Udgangspunktet for Planer og Indsatser er at give patienter og deres pårørende adgang til de planer, der er lagt for behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos egen læge. Sundhedspersoner vil også få adgang til at se planer og indsatser, der er relevante for behandlingen.

Planer og Indsatser giver patienterne mulighed for at tilgå planer via sundhed.dk og giver sundhedspersoner adgang til disse oplysninger via deres journalsystem.

Analyser og rapporter

  • Foranalyse – Digital deling af planer på psykiatriområdet

    Foranalysen omhandler behovet for tværsektoriel deling af planer på psykiatriområdet. Udgangspunktet er i udskrivningsaftale, koordinationsplan samt koordinerende indsatsplan, og analysen viser, at der er stor variation i anvendelsen og implementeringen af de tre planer. Der er ligeledes stor variation i it-landskabet og it-mæssige udfordringer i forhold til at dele planerne. Borgenes og pårørendes adgang til planerne er ofte manglefuld, og arbejdet med planerne spænder over flere lovgivninger, som kan være udfordrende.

    Foranalysen bygger på møder afholdt med både kommuner og regioner samt repræsenterer fra KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Som en del af analysen har MedCom bistået med en kortlægning af it-systemer på socialområdet i kommunerne, med udgangspunkt i de tre planer. De parter, som deltog, var enige om, at der er et stort behov for en bedre digital understøttelse af de tre planer, og i foranalysen opridses en række anbefalinger, med udgangspunkt i udfordringsbilledet.

    Foranalyse: Digital deling af planer på psykiatriområdet (PDF)
    Kortlægning af it-systemer på det kommunale socialområde ved udveksling af psykiatriplaner (PDF)