Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Planer og Indsatser

Planer og Indsatser giver mulighed for digital deling af planer og indsatser på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Patienter og deres pårørende får adgang til deres egne planer og indsatser via sundhed.dk.

Kontakt

I dag opstår der, især ved sektorovergange, situationer, hvor sundhedspersoner ikke har adgang til relevante oplysninger om patientens samlede situation. Det medfører, at der bruges tid på at indhente oplysningerne, eller at behandlingen ikke får den optimale kvalitet. Udgangspunktet for Planer og Indsatser er at give patienter og deres pårørende adgang til de planer, der er lagt for behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos egen læge. Sundhedspersoner vil også få adgang til at se planer og indsatser, der er relevante for behandlingen.

Planer og Indsatser giver patienterne mulighed for at tilgå planer via sundhed.dk og giver sundhedspersoner adgang til disse oplysninger via deres journalsystem.

Fakta

Program for Et Samlet Patientoverblik

Programmet startede i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en Analyse af Patientens Mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.