Tal og analyser

Ud fra data i de nationale sundhedsregistre offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende tal og analyser om befolkningens sundhed og det danske sundhedsvæsen, som bl.a. bruges til monitorering, planlægning og forskning.

Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for drift og udvikling af en række registre, der samlet går under navnet de nationale sundhedsregistre. Data fra de nationale sundhedsregistre bruges bl.a. til at lave forskellige analyser og opgørelser, som belyser forekomsten af visse sygdomme, forbruget af lægemidler samt aktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Find tal og analyser om:

Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed

På eSundhed, som er Sundhedsdatastyrelsens databank, kan du finde flere tal for bl.a. operationer, diagnoser, fødsler, dødsårsager og lægemidler.

Gå til eSundhed

På eSundhed kan du også finde en oversigt over, hvilke tal og analyser der er på vej:

Få overblik over planlagte udgivelser på eSundhed