Almen praksis

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om almen praksissektoren.

Tal om almen praksis

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om almen praksis, fx antal læger, praksis og tilmeldte patienter:

Se tal om almen praksis på eSundhed