Genoptræning

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Borgere med nedsat funktionsevne har mulighed for at modtage enten genoptræning eller vedligeholdelsestræning af kommunen ifølge serviceloven.

Tal om genoptræning

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om genoptræning.

Se tal om genoptræning på eSundhed

Dokumentation for analyserne

  • Afsendelse af genoptræningsplaner

    Dokumentationen beskriver de data om genoptræningsplaner, som er brugt i analysen af afsendelse af genoptræningsplaner, samt metoden til sammenstilling af Landspatientregisteret og Genoptræningsplansregisteret. Dokumentationen skal sikre kendskab til Sundhedsdatastyrelsens metode ved opgørelser af data om genoptræningsplaner. Og den beskriver de tilgængelige datakilder, valideringsmetoder og afgrænsninger, som benyttes i Sundhedsdatastyrelsen.

     Læs dokumentationen her (PDF)