Lægemidler

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder information om al salg af medicin i Danmark. Data fra registeret bliver bl.a. brugt til at lave forskellige statistikker og analyser om danskernes medicinforbrug.

Sundhedsdatastyrelsen indsamler løbende information om al salg af medicin i Danmark fra apoteker, sygehuse og detailhandlen. Informationerne samles i Lægemiddelstatistikregisteret, som blev etableret i 1994 for at overvåge forbruget af lægemidler i Danmark.

Statistikkerne og analyserne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være i forbindelse med fx folketingsspørgsmål, revurdering af medicintilskud, opfølgning på tilskudsændringer, budgetforhandlinger og vurdering af om de retningslinjer, der findes for brug af lægemidler, bliver fulgt.

Find tal og analyser om:

Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed

På eSundhed, som er Sundhedsdatastyrelsens databank, kan du finde flere tal for bl.a. operationer, diagnoser, fødsler, dødsårsager og lægemidler.

Gå til eSundhed

På eSundhed kan du også finde en oversigt over, hvilke tal og analyser der er på vej:

Få overblik over planlagte udgivelser på eSundhed

Mere om lægemidler