Analyser om ADHD-medicin

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om brug af ADHD-medicin.

ADHD er en forkortelse for diagnosen Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er med andre ord en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig.

Tal om ADHD-medicin

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om lægemiddelstatistik, medstat.dk, finder du tal om ADHD-medicin ved at vælge 'ADHD-medicin' under 'Lægemiddelgrupper':

Se tal om ADHD-medicin på medstat.dk

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Methylphenidat og atomoxetin bruges også i nogen grad til behandling af narkolepsi (sovesyge). Det er ikke muligt at skelne mellem de to anvendelser i lægemiddelstatistikregisteret.

    Modafinil (N06BA07) bruges af og til behandling af ADHD patienter. Størstedelen af forbruget anvendes dog til behandling af narkolepsi. Det er ikke muligt at skelne mellem de to anvendelser i lægemiddelstatistikregisteret. Lægemidlet er derfor ikke med i opgørelserne over forbruget af ADHD medicin.

    Amfetamin (N06BA01) fremstilles magistrelt. Lægemidlet kan anvendes til både ADHD og narkolepsi. Det antages at amfetamin står for en mindre del af den medicinske ADHD behandling og medtages derfor ikke i opgørelserne over forbruget af ADHD medicin.

Mere om lægemidler