Antipsykotika

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om brug af antipsykotika.

Antipsykotika bruges mest til behandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande. Flere antipsykotiske lægemidler er også godkendt til både akut og/eller forebyggende behandling af ikke-psykotiske lidelser som fx bipolar lidelse. Nogle antipsykotika anvendes ved neurologiske sygdomme med ufrivillig muskelaktivitet fx til behandling af børn med Tourettes syndrom. 

Tal om antipsykotika

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om antipsykotika.

Se tal om antipsykotika på eSundhed

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om lægemiddelstatistik, medstat.dk, finder du flere tal om antipsykotika ved at vælge 'Antipsykotika' under 'Lægemiddelgrupper':

Se flere tal om antipsykotika på medstat.dk

Mere om lægemiddelgruppen

 • Forbehold

  Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af antipsykotika fra Sundhedsdatastyrelsen.

  Ofte udelades litium (N05AN01), som primært anvendes til behandling af bipolar lidelse. Endvidere kan lægemiddelstofferne acepromazin (N05AA04, angst, kvalme), prochlorperazin (N05AB04, kvalme) og droperidol (N05AD08, kvalme) udelades, idet de primært anvendes til indikationerne i parenteserne.

  Patienter, der ikke er indlagt på sygehuse, men stadig er i sygehusbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret vederlagsfri medicin fra sygehuset.

  • Nydebuterede skizofrene patienter: Antipsykotika og andet til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb (varighed cirka 2 år).
  • Retspsykiatriske patienter: Antipsykotika og andet til psykiatriske patienter med behandlingsdom (varighed som udgangspunkt dommens længde).


  Forbruget af antipsykotika for personer omfattet af denne ordning vil derfor ikke optræde i data for primærsektoren i Lægemiddelstatistikregistret, selvom de ikke er indlagt på sygehus. Danske Regioner skønner i notat fra 2008, at der er tale om ca. 1700 patienter i målgruppen per år (ca. 500 nydebuterede patienter og ca. 1200 retspsykiatriske patienter).

Mere om lægemidler