Astma- og KOL-medicin

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om brug af astma- og KOL-medicin.

Tal om astma- og KOL-medicin

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om lægemiddelstatistik, medstat.dk, finder du tal om astma- og KOL-medicin  ved at vælge 'R (Åndedrætsorganer)' og 'R03 (Midler til obstruktive luftvejssygdomme)' under fanen 'ATC-kode':

Se tal om astma- og KOL-medicin på medstat.dk

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Behandlingen af astma og KOL er forskellige, men mange af lægemidlerne kan bruges ved behandling af begge sygdomme. Montelukast (R03DC03) og omalizumab (R03DX05) er godkendt til astma. Omalizumab er dog også godkendt til kronisk spontan urticaria. Nogle nyere lægemidler i LABA-gruppen (indacaterol (R03AC18) og olodaterol (R03AC19)) samt alle lægemidler i LAMA-gruppen (R03BB) undtagen tiotropium er udelukkende godkendt til behandling af KOL. Herudover er roflumilast (R03DX05) og ipratoprium i kombination med salbutamol (SABA/SAMA) (R03AL02) også kun godkendt til KOL.

    Selvom ikke alle lægemidler bruges til begge sygdomme, anvendes hele gruppen af astma/KOL-medicin (R03) i de af Sundhedsdatastyrelsens analyser, der er baseret på afgrænset populationer af borgere med astma eller KOL. Der er dog altid en detaljeret beskrivelse i metodeafsnittet, der beskriver evt. forbehold.

Mere om lægemidler