Benzodiazepiner

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om brug af benzodiazepiner.

Tal om benzodiazepiner

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om lægemiddelstatistik, medstat.dk, finder du tal om benzodiazepiner ved at vælge 'Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler' under 'Lægemiddelgrupper':

Se tal om benzodiazepiner på medstat.dk

Mere om lægemiddelgruppen

 • Forbehold

  Afgrænsningen af hvilke lægemidler der ikke medtages kan variere, men vil altid være angivet i analyser af forbruget af benzodiazepiner fra Sundhedsdatastyrelsen.
  Benzodiazepiner og benzodiacepinlignende midler ligger i ATC grupperne N05BA, Angstdæmpende benzodiazepin derivater, N05CD, Sove- og beroligende benzodiazepin derivater og N05CF, Benzodiazepin-lignende midler.

  Benzodiazepiner benyttes primært som sove- og angstdæmpende medicin. Men visse benzodiazepiner benyttes også ved krampeanfald (fx epilepsi eller feberkramper). Alle benzodiazepiner har både angstdæmpende og søvnfremkaldende virkning. I ATC-systemet opdeles de dog i to grupper:

  Benzodiazepiner mod angst findes i ATC-gruppen N05BA (N05BA01 (Diazepam), N05BA02 (Chlordiazepoxid), N05BA04 (Oxazepam), N05BA05 (Dikaliumclorazepat), N05BA06 (Lorazepam), N05BA08 (Bromazepam), N05BA09 (Clobazam), N05BA12 (Alprazolam)).

  Benzodiazepiner som sovemidler findes i ATC-gruppen N05CD (N05CD01 (Flurazepam), N05CD02 (Nitrazepam), N05CD03 (Flunitrazepam), N05CD04 (Estazolam), N05CD06 (Lormetazepam), N05CD07 (Temazepam), N05CD08 (Midazolam), N05CD09 (Brotizolam)).

  Der findes desuden et benzodiazepin, der primært bruges til behandling af epilepsi (clonazepam), men som også kan bruges mod angst. Det er klassificeret i ATC-gruppe N03AE01.

  Benzodiazepinlignende midler har overvejende søvnfremkaldende virkning. De har deres egen ATC-gruppe N05CF (N05CF01 (Zopiclon), N05CF02 (Zolpidem), N05CF03 (Zaleplon)).

  Clonazepam (N03AE01), der primært benyttes til behandling af epilepsi kan også anvendes mod angst. I Lægemiddelregisteret er det ikke muligt at skelne mellem anvendelsen af Clonazepam (N03AE01) mod epilepsi og angst.

  Diazepam (N05BA01), der primært benyttes mod angst kan også benyttes som medicin mod feberkramper hos små børn (optræder typisk blandt børn <5 år). Diazepam gives i sådanne tilfælde i flydende form via rektalinfusion i koncentrationen 0,5-1 mg/kg. Kropsvægt.

Mere om lægemidler