Femårsstatistik for lægemiddelsalget

Sundhedsdatastyrelsen publicerer hvert år en femårsstatistik for lægemiddelsalget i Danmark.

Publikationen belyser det samlede salg af lægemidler i Danmark i de foregående fem år og bygger på data indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret.

Salget i primærsektoren er opgjort på forskellige nøgletal - blandt andet er salget til enkeltpersoner fordelt på medicintilskudstype. Derudover indeholder publikationen en top 25 for salget i henholdsvis primær- og sygehussektor.

Filer

Samlet salg af lægemidler

Tal om lægemidler

På medstat.dk kan du se flere tal om salg af lægemidler i de enkelte ATC-grupper.

Mere om lægemidler