Forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler.

Tal om forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du tal om forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler.

Se tal om forgiftninger og selvmordsforsøg med lægemidler på eSundhed