Kvartalets medicinsalg

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal om salget af lægemidler i primærsektoren.

Sundhedsdatastyrelsen udgiver hvert kvartal opgørelser fra Lægemiddelstatistikregisteret, som fx belyser ændringer i omsætning, mængdesalg, priser eller nye lægemidler/lægemiddelgrupper.

Kvartalstallene omfatter lægemidler solgt i primærsektoren og dækker ikke sygehusforbrug og håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek.

Tal for kvartalets medicinsalg

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udgivet en kvartalsvis opgørelse af apotekernes medicinsalg. Denne opgørelse er fra 2019 blevet erstattet af en statistik på eSundhed.dk. Her kan du også finde tallene fra de tidligere år.

Se kvartalstal for apotekernes medicinsalg på eSundhed.dk

Mere om lægemidler