Medicinsk cannabis

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om brug af medicinsk cannabis.

Lægemidler og produkter indeholdende medicinsk cannabis kan være henholdsvis markedsførte lægemidler, lægemidler på udleveringstilladelse, magistrelt fremstillede lægemidler eller produkter omfattet af medicinsk cannabis forsøgsordning.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft den 1. januar 2018 og er en 4-årig forsøgsordning, som giver læger mulighed for lovligt at ordinere produkter indeholdende medicinsk cannabis, såfremt cannabisprodukterne er omfattet af forsøgsordningen.

Tal om medicinsk cannabis

Tidligere har Sundhedsdatastyrelsen udgivet en kvartalsvis monitorering af forbruget af medicinsk cannabis. Denne opgørelse er fra og med 3. kvartal 2019 blevet erstattet af en statistik på esundhed.dk. Her vil tallene fra de tidligere monitoreringer også kunne genfindes.

Se tal om medicinsk cannabis på eSundhed

Mere om lægemidler