Regionernes udgifter til medicintilskud

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør kvartalsvise opgørelser af det tilskudsberettigede salg af lægemidler og regionernes udgifter til medicintilskud.

I Danmark er en del af den medicin, der bliver købt på recept, tilskudsberettiget. Udgifterne til medicintilskud løber årligt op i flere mia. kroner, hvor størstedelen af udgifterne betales af regionerne.

Regionernes udgifter til medicintilskud er ikke konstante, hvilket kan skyldes en række forhold som bl.a. ændringer i mængde og priser.

For at følge regionernes udgifter til medicintilskud udarbejder Sundhedsdatastyrelsen kvartalsvise opgørelser, som beskriver den generelle udvikling i salget af de tilskudsberettigede lægemidler samt lægemidler solgt med tilskud. 

Tal om medicintilskud

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du månedstal for regionernes udgifter til medicintilskud.

Se tal for medicintilskud på eSundhed

Filer

Opgørelser over regionernes udgifter til medicintilskud