Vacciner

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om forbruget af vacciner.

Ved registrering af solgte vacciner i Lægemiddelstatistikregisteret, er der forskel på om en vaccine er købt hos egen læge, på en vaccinationsklinik eller på et apotek. 

  • Købes en vaccine på et apotek, kræver det en recept fra en læge, og hvert køb registreres i Lægemiddelstatistikregisteret med krypteret CPR-nummer. 
  • Købes en vaccine hos egen læge eller på en vaccinationsklinik, registreres købet i Lægemiddelstatistikregisteret uden CPR-nummer.
  • Børnevaccinationer givet som en del af børnevaccinationsprogrammet registreres i Lægemiddelstatistikregisteret uden CPR-nummer.

Tal om vacciner

På Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside om lægemiddelstatistik, medstat.dk, finder du  tal om forbruget af vacciner ved at vælge 'J (Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme)' og 'J07 (Vacciner)' under 'ATC kode':

Se tal om vacciner på medstat.dk

Mere om lægemiddelgruppen

  • Forbehold

    Vacciner registreret i Lægemiddelstatistikregisteret uden cpr nummer, indgår i Lægemiddelstatistikregisterets opgørelse over solgt mængde og omsætning, men er ikke personhenførbare, og vaccinen tæller derfor ikke med når antallet af vaccinerede udregnes.

    I de tilfælde vaccinekøbet er registreret i Lægemiddelstatistikregisteret med cpr nummer vil antallet af personer i behandling med et givet lægemiddel beregnes ud fra de personer, der har indløst recept på det pågældende lægemiddel, det pågældende år. Når vaccinationer opgøres som antal personer, skal der derfor tages forbehold for dette.

Mere om lægemidler