Radiologiske undersøgelser

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om radiologiske undersøgelser.

Tal om radiologiske undersøgelser

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du tal om radiologiske undersøgelser:

Se tal om radiologiske undersøgelser på eSundhed