Genindlæggelser i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen.

Tal om genindlæggelser i psykiatrien

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om genindlæggelser i psykiatrien.

Se tal om genindlæggelser i psykiatrien på eSundhed