Det sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om det sammenhængende sundhedsvæsen.

Her kan du finde en række analyser, der beskriver borgernes kontakter på tværs af sundhedsvæsenet. For eksempel kontakt til praktiserende læger, hospitaler og kommunen, herunder hjemmehjælp og genoptræning.

Dokumentation for analyserne

  • Kommunale sundheds- og ældredata

    I rapporterne om det sammenhængende sundhedsvæsen bruger Sundhedsdatastyrelsen kommunale sundhedsdata. Dokumentationen belyser Sundhedsdatastyrelsens arbejdsgange ved brugen af kommunale sundhedsdata. Den skal internt såvel som ekstern sikre kvaliteten, sammenligneligheden og kendskabet til Sundhedsdatastyrelsens opgørelser på kommunale sundhedsdata. Og den beskriver de tilgængelige datakilder, valideringsmetoder og afgrænsninger, som benyttes i Sundhedsdatastyrelsen.

    Læs dokumentationen (PDF)