Nøgletal om sundhedsvæsenet

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør en række nøgletal for aktiviteten i sundhedsvæsenet, der afspejler danskernes kontakter med hospitaler, praksissektoren og kommuner.

Nøgletallene for sygehusvæsenet og praksisområdet indeholder blandt andet tal for danskernes indlæggelser og besøg på somatiske og psykiatriske hospitaler samt kontakt til alment praktiserende læger og speciallæger.

Nøgletallene for ældreområdet indeholder blandt andet tal for, hvor mange af de ældre borgere, som får kommunal sygepleje, der har kontakt til almen praksis og hospitaler.

Nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet

Fra 2021 udkommer nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet ikke længere som PDF-rapporter, men kan nu i stedet findes som klikbare statistikker i Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed.

Se nøgletal på eSundhed