Sammenhæng mellem sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om sammenhængen mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning.

Kontakt