Monitorering af patienters ret til udredning

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om, hvordan udredningsretten overholdes.

I Danmark har alle patienter ret til frit sygehusvalg, en udredningsret på 30 dage og differentieret behandlingsret til udvidet frit sygehusvalg. Hvis ikke det er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Når en elektiv offentlig finansieret patient henvises til udredning, indgår patienten i et udredningsforløb. Udredningsforløbene følges i kvartalsvise monitoreringer, som har til formål at belyse, om udredningsretten overholdes.

Tal for monitorering af udredningsretten

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal for monitorering af udredningsretten:

Se tal for monitorering af udredningsret i psykiatrien
Se tal for monitorering af udredningsret i somatikken