Sygdomme og behandlinger

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om forskellige sygdomme og sundhedsindsatsen for udvalgte patientgrupper.

Analyserne bliver bl.a. lavet på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen nationale sundhedsregistre. Nogle af analyserne sætter fokus på fx udbredelsen af en enkelt sygdom, mens andre analyser ser nærmere på sammenhænge og sundhedsindsatser for enkelte patientgrupper.

Find tal og analyser om:

Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed

På eSundhed, som er Sundhedsdatastyrelsens databank, kan du finde flere tal for bl.a. operationer, diagnoser, fødsler, dødsårsager og lægemidler.

Gå til eSundhed

På eSundhed kan du også finde en oversigt over, hvilke tal og analyser der er på vej:

Få overblik over planlagte udgivelser på eSundhed