Alkoholstatistik

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om alkoholbehandling og kontakter med sygehus på grund af alkohol.