Fødte og fødsler

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om antal fødte og antal fødsler.

Tal om fødte og fødsler

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du de nyeste tal om fødte og fødsler – herunder tal for børnedødelighed, svangerskabslængde med mere.

Se tal om fødte og fødsler på eSundhed