Monitorering af kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om monitorering af kræftområdet.

I Danmark bliver patienter med begrundet mistanke om kræft tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. Sundhedsdatastyrelsen følger, hvordan pakkeforløbene for kræftpatienter fungerer ved at lave årlige og kvartalsvise monitoreringer over pakkeforløbene på kræftområdet.

Tal om monitorering af kræftområdet

I Sundhedsdatastyrelsens databank, eSundhed, finder du tal om monitorering af kræftområdet:

Se tal om monitorering af kræftområdet (2020-) på eSundhed

Se tal om monitorering af kræftområdet (2012-2018) på eSundhed

Mere om kræft