Kræftpakker

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal og analyser om de pakkeforløb, der tilbydes borgere med kræft.

Et pakkeforløb er et standardiseret forløb, der sættes i gang ved begrundet mistanke om kræft, og hvor undersøgelser og behandling er planlagt i et ensartet forløb uden unødig ventetid.

Filer

Analyser om pakkeforløb på kræftområdet